Slovenski etnografski muzej

Where 
Upravna hiša
When 
Friday, 14. March 2014 - 9:30
Duration 
12 hours 30 min

DAYS OF ETHNOGRAPHIC FILM (DEF) 2014

9.30 REDNI PROGRAM / MAIN PROGRAMME
KULTURNA DEDIŠČINA / CULTURAL HERITAGE
Kings / Kralji

Mário Almeida, 25 min.

Threaded / Z nitjo povezane
Matjaž Mrak, 31 min.

Making Shakes / Izdelovanje »šintelnov«
Naško Križnar, 24 min.

Mary Looking for Shelter / Marija išče prenočišče
Nadja Valentinčič Furlan, Andrej Dular, 11 min.

11.30 REDNI PROGRAM / MAIN PROGRAMME
KULTURNA DEDIŠČINA / CULTURAL HERITAGE
Making Fence / Postavljanje plota

Naško Križnar, 33 min.

Alianait: Art in the Arctic / Alianait. Umetnost Arktike
Luis Román, 25 min.

Modern Middle-class Society? / Meščan današnjega časa?
Aleš Šega, Sebastjan Weber, 10 min.

15.00 REDNI PROGRAM / MAIN PROGRAMME
KULTURNA DEDIŠČINA / CULTURAL HERITAGE
Voices from the Tundra: The Last of the Yukagirs / Glasovi iz tundre. Zadnji Jukagiri

Edwin Trommelen, Paul Enkelaar, 66 min.

Quarantaore of Komiža / Komiški kvarantore
Davor Borić,36 min.

18.00 REDNI PROGRAM / MAIN PROGRAMME
Life in Stills / Življenje v fotografijah

Tamar Tal, 58 min.

20.00 REDNI PROGRAM / MAIN PROGRAMME
Common Roads / Skupne poti

Tommi Mendel, 95 min.

Katalog DEF 2014 >>

Dnevi etnografskega filma (DEF) 2014

Organizator / Organiser:
Slovensko etnološko društvo / Slovene Ethnological Society
Metelkova 2, 1000 Ljubljana, Slovenia
Telefon / Phone: +386 1 3008738
Faks / Fax: +386 1 3008736, 3008735
Spletna stran / Web site: http://www.sed-drustvo.si
E-pošta / E-mail: info@sed-drustvo.si

Partnerja / Partners:
Slovenski etnografski muzej / Slovene Ethnographic Museum
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje / Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Institute of Slovenian Ethnology