Slovenski etnografski muzej

Logotip razstave
Idejna zasnova razstave
Adela Ramovš, Nina Zdravič Polič
Komuniciranje
Nina Zdravič Polič in Maja Kostric

Cockta, pijača vaše in naše mladosti.

O dediščini slovenskih blagovnih znamk

Slovenski etnografski muzej za dediščino in prihodnost slovenskih blagovnih znamk - na poti k marketinškemu muzeju. Slovenski etnografski muzej je na pobudo Društva za marketing Slovenije (DMS) zasnoval in postavil razstavo Cockta, pijača vaše in naše mladosti. O dediščini slovenskih blagovnih znamk.

Tej pobudi botruje idejna zamisel o bodočem marketinškem muzeju DMS o preteklosti uspešnih slovenskih blagovnih znamk, ki so pomemben del slovenske gospodarske in kulturne dediščine. Namen razstave v SEM je povezati področje materialne in nematerialne kulturne dediščine blagovnih znamk z vidika njihove vloge v načinu življenja in v kulturi, ravni ekonomskega razvoja, potrošništva, vloge in oblik oglaševanja, razvoja trženja in ponudbe na trgu.

Spričo dejstva, da so nemirne gospodarske spremembe na zadnjem prelomu stoletij skoraj uničile marsikatero slovensko blagovno znamko, je med strokovnjaki za trženje zrasla potreba, da jih zaščitijo in ohranijo. To nalogo bi po mnenju Društva za marketing Slovenije morali opraviti v procesu zbiranja gradiva o blagovnih znamkah, kar bi bila osnova za nastanek marketinškega muzeja, ki bi pomembno prispeval k razumevanju razvoja marketinške stroke in potrošniške kulture v našem okolju. S tem bi blagovne znamke postale ena od sestavin muzealizirane nacionalne identitete.

Na razstavi je posebej osvetljen fenomen Cockte in pojasnjeno je, zakaj so znamke pomembne. Dejstvo je, da je Cockta simbol slovenske potrošniške revolucije in da ostaja najznačilnejša predstavnica koncepta 'slovenska znamka'. Njena vloga za naš gospodarski in družbeni razvoj je nesporna. Raziskovanje zgodovine slovenskih znamk in razstava Cockta, pijača vaše in naše mladosti sta zato predvsem izraz spoštovanja do vseh, ki so ustvarjali in razvijali Cockto in druge znamke, ki so postale del naše kulturne identitete in nas prijetno spominjajo na čase gospodarskega in družbenega razcveta. Na poti k marketinškemu muzeju razstava s Cockto naznanja mladost, nove sveže ideje za ohranjanje dediščine slovenskih znamk in za njihovo prihodnost.
Razstava prikazuje tudi nekatere izbrane primere znanih slovenskih blagovnih znamk, med katerimi so skoraj vse preživele gospodarske in druge spremembe v 20. stoletju in zaznamovale gospodarsko zgodovino blagovnih znamk. Njihove korenine gre iskati v dediščini regionalnih obrtniških in industrijskih izdelkov. Sem sodijo družbe Pivovarna Laško, Radenska, Kolinska oz. Droga Kolinska, tovarne Emo Celje, Peko, Ilirija, Gorenje, Šumi in Elan.

Vir: Bojana Rogelj Škafar, Janez Damjan. Iz kataloga razstave Cockta, pijača vaše in naše mladosti, SEM, 2010.

Logotip družbe