Subscribe to RSS - SEM Temporary Exhibitions

Slovenski etnografski muzej

SEM Temporary Exhibitions

Obiskovalcem redno predstavljamo zanimive občasne razstave, ki so plod poglobljenega ukvarjanja z neko temo, problematiko ali procesom. Širimo znanje o etnološki dediščini in njenih sodobnih razsežnostih. Ozaveščamo o kulturni raznolikosti in medkulturnem dialogu ter spodbujmo k družbenemu dialogu v Sloveniji, zamejstvu, izseljenstvu, v Evropi in zunaj nje. Lastne občasne razstave se pogosto navezujejo na stalni razstavi in ju vsebinsko, kontekstualno in interdisciplinarno poglabljajo. Konceptualno so zasnovane na povezovanju med tradicionalnim in sodobnim ter v predmetnem smislu temeljijo zlasti na zbirkah SEM-a.

Past

One house to another leads across meadows and through woodlands. Photo: Blaž Verbič, 2020.
from 08.02.2021 to 28.02.2021
For the third year in a row, the Slovene Ethnographic Museum presents carnival characters whose masks and outfits the museum bought last year for its collection. This year, the carnival ploughmen...
Ravenski pust. Photo: Voranc Vogel
from 08.02.2020 to 01.03.2020
The Slovene Ethnographic Museum will mark this year’s carnival period with Ravenski pustovi Shrovetide figures that appear in three villages beneath the mountain Krn. The presentation of Shrovetide...
Banner
from 06.12.2019 to 01.08.2021
The exhibition is dedicated to the coexistence of feet and footwear, their variable shapes and meanings over geographical and temporal dimensions, and their roles in the organization of individual...
Žene čistijo pšenico, čopič / tuš. Peštani, 8. 8. 1955 (AgM8)
from 12.06.2019 to 08.09.2019
The year 2019 marks the centenary of the birth of the academy trained painter Alenka Gerlovič. Her works are kept by numerous institutions, while six of them are part of the year-long project The...
Ragman
from 08.02.2019 to 10.03.2019
Škoromatija is a carnival tradition on the southern edge of the Brkini. On Carnival Saturday škoromati in village Hrušica go around the houses collecting gifts and on Ash Wednesday they bury or burn...
from 15.09.2018 to 14.02.2019
Discover the treasure trove of memories, of the Cahari family from Nabrežina near Trieste, explore the largest private family collection of fishing gear in the Trieste region. The objects, coloured...