Slovenski etnografski muzej

Etnografski in muzeji svetovnih kultur kot prostori skrbi
Od 
oktober 2020
Do 
september 2023
Dodatni podatki 

OBJAVE
OBJAVE NOVIC PROJEKTA

Etnografski in muzeji svetovnih kultur kot prostori skrbi

Evropski projekt v Slovenskem etnografskem muzeju

Taking Care. Ethnographic and World Cultures Museums as Spaces of Care je evropski projekt, v katerem sodeluje Slovenski etnografski muzej. Sofinancira ga Evropska Unija v programu Ustvarjalna Evropa, v njem pa sodeluje trinajst evropskih etnografskih muzejev oziroma muzejev svetovnih kultur. Zasnovan je bil kot odziv na okoljsko krizo, ki poraja strah in tesnobnost glede prihodnosti našega planeta.

OBJAVE NOVIC PROJEKTA

O projektu

Naslov: Taking Care. Ethnographic and World Cultures Museums as Spaces of Care / Etnografski in muzeji svetovnih kultur kot prostori skrbi

Financiranje: Kreativna Evropa, podprogram Kultura, EU

Trajanje: 1. 10. 2019 – 30. 9. 2023

Namen projekta je umestiti sodelujoče muzejske ustanove v razpravo o vplivu človeka na okolje v dobi antropocena, ki jo zaznamujejo vedno bolj intenzivne naravne nesreče. Med drugim lahko opozorimo na številne požare tako v Amazoniji, Sibiriji, Indoneziji, Kaliforniji in Avstraliji, poplave v Mozambiku in Somaliji, pa tudi v sosednji Italiji, suše v različnih delih sveta in tudi vročinske valove, ki jih podnebne spremembe krepijo. V projektu opozarjamo, da negativni učinki naravnih kriz ne prizadenejo vseh delov sveta v enaki meri, temveč so najbolj ranljivi prav staroselci in nekdaj kolonializirana ljudstva, ki so že zaradi zgodovinskih dejavnikov v ranljivejši poziciji. Okoljske katastrofe so spodbudile nova družbena gibanja, ki s svojimi akcijami naslavljajo predvsem politične odločevalce, da bi hitreje in učinkoviteje ukrepali (aktivistični mladi z vseh koncev sveta, Sunrise Movement, Zero Hour in oznaki #10YearChallenge ter #TrashTag).

V projektu bomo naslovili medsebojno povezane krize, ki zaznamujejo naš čas: podnebne spremembe, proti-imigracijski rasizem in ksenofobični nacionalizem. V ospredje bomo postavili ekološko znanje iz zunajevropskih zbirk, pri čemer bo posebna skrb namenjena ohranjanju teh predmetov in odnosom z ljudmi, ki so nosilci te dediščine. Projektne aktivnosti se bodo osredinile okoli koncepta skrbi, ki pomeni vsako dejanje, ki prispeva k ohranjanju našega planeta z namenom dobrega življenja vseh živih bitij. Zunajevropske zbirke bomo obravnavali v sodelovanju med muzejskimi kustosi, raziskovalci iz izvornih skupnosti, aktivisti in umetniki, ter poskušali poiskati načine za bolj trajnostne oblike našega življenja na planetu. V ta namen bomo zasnovali vrsto konferenc, delavnic, manjših srečanj partnerskih muzejev, rezidenc umetnikov in aktivistov ter razstav, ob tem pa bomo izdali različne publikacije.

Etnografski muzeji niso več le zakladnice dediščine, ki jo je treba ohraniti, ampak so tudi prostori ustvarjanja družbenih sprememb. Takšne prostore danes potrebujemo.

V Slovenskem etnografskem muzeju v projektu sodelujejo:

dr. Marko Frelih, kustos za Afriko in Ameriki; kontakt: marko.frelih@etno-muzej.si

mag. Ralf Čeplak Mencin, kustos za Azijo, Avstralijo in Oceanijo; kontakt: ralf.ceplak@etno-muzej.si

Tina Palaić, kustodinja; nacionalna koordinatorka projekta; kontakt: tina.palaic@etno-muzej.si

Projektni partnerji

Vodja projekta: Weltmuseum Wien/KHM-Museumsverband, Vienna (AT)

Statens museer för världskultur, Gothenburg, Stockholm (SE)

Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Marseille (FR)

Nationalmuseet, Copenhagen (DK)

Linden-Museum Stuttgart (DE)

Slovenski etnografski muzej, Ljubljana (SI)

Museu Etnològic i de Cultures del Món/Institut de Cultura de Barcelona (ES)

MARKK – Museum am Rothenbaum. Kulturen und Künste der Welt, Hamburg (DE)

Pitt Rivers Museum Oxford – University of Oxford (UK)

Musée royal de l’Afrique centrale, Tervuren (BE)

Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Amsterdam, Bergen-Dal (NL)

Museum of Archaeology and Anthropology – University of Cambridge (UK)

Museo delle Civiltà – Museo Preistorico Etnografico «Luigi Pigorini», Rome (IT)

 

Culture Lab, Tervuren (BE), agencija za upravljanje z EU projekt