Subscribe to RSS - Gorazd Makarovič

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Gorazd Makarovič

V članku so orisane sramotilne kazni in naprave
Razprava obravnava pojem, funkcionalnosti, vrste
Pozdravi so raznovrstna konvencionalna sporočila

Definirani so pojem “delo” in pojmi, imenovani z naslovno sintagmo; obravnavano je vprašanje nast

V sestavku so alpskoslovanska osebna imena rabljena kot vir o vrednotenju in družbenem odnosu do