Subscribe to RSS - Marjeta Pisk

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Marjeta Pisk

V članku je obravnavana etiologija razmaha praznovanj osebnih praznikov – predvsem petdesete in d

049-063