Subscribe to RSS - Nadja Valentinčič Furlan

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Nadja Valentinčič Furlan

Članek predstavlja poklicno pot Borisa Kuharja (1929-2018) in njegovo vlogo v slovenskem Odboru z

Zaradi celostnega razumevanja tematike članek na kratko predstavi razvoj vizualne antropologije,