Subscribe to RSS - kulturna dediščina

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: kulturna dediščina

Prostovoljno delo v okviru društev lahko veliko pripomore k razvoju vključujoče družbe, uravnotež

Avtorica predstavlja popis vsebine muzejskih zbirk etnološkega kustodiata Gorenjskega muzeja v Kr

V prispevku je predstavljen projekt z naslovom Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupina