Subscribe to RSS - Ljubljana

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Ljubljana

V prispevku je predstavljen projekt z naslovom Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupina

V pričujočem prispevku avtor obravnava vlogo in pomen muzejskih zbirk, nastalih v Ljubljani v zgo