Subscribe to RSS - Slovenci

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Slovenci

V članku so predstavljene osebne zgodbe
031-048

Avtorica v prispevku predstavi specifično preživljanje prostega časa, tj.

Prostovoljno delo v okviru društev lahko veliko pripomore k razvoju vključujoče družbe, uravnotež

Koncept pametnih vasi je povezan s podeželskimi območji v Evropski uniji in drugod po svetu ter s

Nedavno je splošno in strokovno javnost presenetilo odkritje Pavla Medveščka, da je pred nekaj de

111-123

Članek govori o dedku Mrazu v prvem desetletju njegovega pojavljanja v Sloveniji (1948-1958).

135-157

Avtorica predstavlja popis vsebine muzejskih zbirk etnološkega kustodiata Gorenjskega muzeja v Kr

Kočevski Nemci so bili zadnji nemški agrarni
081-104
Adelma von Vay (1840-1925) je bila baronica, ki
139-154

Avtorica se v članku ukvarja z berači na Slovenskem v drugi polovici 19. in v začetku 20.

045-064
Razprava obravnava pojem, funkcionalnosti, vrste
Homeopatija, katere začetnik je nemški zdravnik
279-295