Subscribe to RSS - vključujoči muzej

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: vključujoči muzej

Prispevek obravnava (etnografske) muzeje, ki se v zadnjih tridesetih letih reorganizirajo oziroma