Subscribe to RSS - Etnolog 16 (2006)

Slovenski etnografski muzej

Etnolog 16 (2006)

V prispevku avtorica predstavi rezultate raziskave o aleksandrinkah, ki jo je v letih 2005 in 200

097-115

Prispevek je esej na temo stalna razstava in njena vpetost v muzejsko realnost na primeru prvega

Avtorica predstavlja popis vsebine muzejskih zbirk etnološkega kustodiata Gorenjskega muzeja v Kr