Slovenski etnografski muzej

Poročilo o delu Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine v letu 2015