Slovenski etnografski muzej

Članek v pdf obliki 
Prenesi pdf datoteko (114.79 KB)

Aktualnost raziskovanja in proučevanja migrantskega dela žensk v kontekstu aleksandrinstva : razprava ob knjigi Daše Koprivec Dediščina aleksandrink in spomini njihovih potomcev

V prispevku avtorica oriše kontekst aktualnega raziskovanja ženskih migracij in skrbstvenega dela kot novodobnega fenomena razvitih družb, kjer naj bi po splošnih pričakovanjih že pred časom izginil. Knjigo Daše Koprivec o aleksandrinkah umesti v širši evropski in globalni trend raziskovanja, ki razkriva pretekle in sodobne oblike ženskega plačanega skrbstvenega dela. Deloin s tem povezana migracija žensk je bilo vedno vraščeno v družbeno predpisano normativiko spolnih vlog in posledično v nacionalno imaginacijo. Kot dokazuje avtorica, je prav zato aleksandrinstvo v Sloveniji posebej aktualna tema. Pomembne pa so tudi subjektivne izkušnje žensk migrantk in njihovih potomcev, ki jih končno naredijo slišne prav takšne raziskave, kot joje objavila Daša Koprivec.