Slovenski etnografski muzej

Članek v pdf obliki 
Prenesi pdf datoteko (280.77 KB)

Kulturna dediščina Majev : odločanje staroselcev v izobraževalni in kulturni politiki Mehike

Pravica staroselskih ljudstev do nemotenega dostopa in soupravljanja z lastno kulturno dediščino je bila uradno deklarirana že leta 1989, v Konvenciji Mednarodne organizacije za delo, št. 169 o pravicah staroselskih ljudstev in plemenskih skupnosti. Ta namreč določa pravice avtohtonega prebivalstva do zemlje, tradicije, jezika in vseh drugih človekovih pravic, brez diskriminacije. Konvencija postavlja zahtevo po posvetovanju s predstavniki staroselskih ljudstev in je skupaj z Deklaracijo OZN o pravicah staroselskih ljudstev iz leta 2006, osrednji mednarodni normativ za zaščito domačinskih kultur. Problem je, kaj je za koga kulturna dediščina in kdo je odgovoren za njeno varovanje. Na primeru pred-kolonialnih arheoloških spomenikov Jukatana, ki so vpisani na seznam svetovne kulturne dediščine, skuša prispevek prikazati razhajanja med uradno kulturno politiko in prakso ter zahtevami še živečih lokalnih skupnosti.