Subscribe to RSS - Etnolog 30 (2020)

Slovenski etnografski muzej

Etnolog 30 (2020)

Prispevek na primeru pohajanja in družbenega omrežja TikTok analizira prosti čas otrok v odnosu d

Avtorica v prispevku predstavi specifično preživljanje prostega časa, tj.

Članek govori o Unescovi Konvenciji o varovanju nesnovne kulturne dediščine iz leta 2003 in njene

049-067

Prostovoljno delo v okviru društev lahko veliko pripomore k razvoju vključujoče družbe, uravnotež

Koncept pametnih vasi je povezan s podeželskimi območji v Evropski uniji in drugod po svetu ter s

Nedavno je splošno in strokovno javnost presenetilo odkritje Pavla Medveščka, da je pred nekaj de

111-123

Prispevek obravnava romarsko pot Camino de Santiago in pripadajoče romarsko središče Santiago de

125-138

Poleg instrumentalizacije kulture za namene evropskega povezovanja je osrednji namen megaprojekta

139-156