Slovenski etnografski muzej

Članek v pdf obliki 
Prenesi pdf datoteko (474.35 KB)

"Govoreči križi" : opredmeten spomin na največji majevski upor

Od prvih srečanj z evropskimi osvajalci so Maji izražali nezaupanje do vsega tujega in drugačnega. Kontinuiteta kolonialnih uporov zoper špansko oblast in vsiljevanje evropske krščanske kulture se nadaljuje skozi 19. in 20. stoletje, vse do danes. Izraža se v socio-religioznih gibanjih, kolonialnih vstajah, vojni kast 19. stoletja in tudi v današnjem panmajističnem gibanju za kulturno osamosvojitev. Zgodovinske izkušnje, še zlasti vojna kast in kolektivni spomin na osvobojeno ozemlje vzhodnega Jukatana med letoma 1847 in 1901, prav tako kot prerokbe o ponovni vzpostavitvi majevske neodvisnosti, niso prisotne le v sodobnem majevskem imaginariju in narativi, opredmetene so tudi v konkretnih simbolih nove religije "govorečih križev". From their first encounters with the European conquerors the Maya showed their distrust of all things foreign and different. The colonial revolts against the Spanish rule and the intrusion of European Christian culture continued throughout the 18th and 19th centuries and into the present. They have taken the form of socio-religious movements, colonial revolts, the 19th century Caste War, and the present pan-Maya movement for cultural independence. Historical experiences, in particular the Caste War, and people's collective memory of the liberated territory of the east Yucatan peninsula between 1847 and 1901, as well as the prophecies about the reinstatement of Maya independence, do not figure only in the contemporary Maya imaginarium and narrative, they are also materialised in the concrete symbols of the new religion - that of the "talking crosses". From their first encounters with the European conquerors the Maya showed their distrust of all things foreign and different. The colonial revolts against the Spanish rule and the intrusion of European Christian culture continued throughout the 18th and 19th centuries and into the present. They have taken the form of socio-religious movements, colonial revolts, the 19th century Caste War, and the present pan-Maya movement for cultural independence. Historical experiences, in particular the Caste War, and people's collective memory of the liberated territory of the east Yucatan peninsula between 1847 and 1901, as well as the prophecies about the reinstatement of Maya independence, do not figure only in the contemporary Maya imaginarium and narrative, they are also materialised in the concrete symbols of the new religion - that of the "talking crosses".