Slovenski etnografski muzej

Oddelek 
Oddelek kustodiatov
Telefon 
386 (0) 1 300 87 60
Nena Židov

dr. Nena Židov

kustosinja za družbeno kulturo

Dr. etnologije, muzejska svetnica.

V SEM je zaposlena od leta 1996, najprej kot bibliotekarka, potem kot kustodinja. Več let je bila urednica knjižne zbirke Knjižnica SEM, v letih 1997–2003, 2009–2011, 2015–2016 pa urednica muzejske periodične publikacije Etnolog. 

Področje delovanja

ljudsko pravo, šege, zdravilstvo, nesnovna dediščina

Objave

Rovaši: zbirka Slovenskega etnografskega muzeja = Tally sticks: the collection of the Slovene Ethnographic Museum. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2015. Dostopno tudi na: http://www.biblos.si/lib/book/9789616388504, http://www.etno-muzej.si/files/rovasi.pdf.
Ljubljanski živilski trg: odsev prostora in časa (1920-1940). Ljubljana: Viharnik,  Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1994.
Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja: 20. stoletje, Občina Ljubljana Bežigrad. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1991 (soavtorica Breda Pajsar).

Razstave

Ribniško suhorobarstvo: nesnovna kulturna dediščina Slovenije: občasna razstava. Ljubljana:  Slovenski etnografski muzej, 9. marec - 8. maj 2016 (soavtorica Anja Jerin).
Nesnovna kulturna dediščina Slovenije skozi fotografijo: občasna razstava. Ljubljana:  Kavarna Slovenskega etnografskega muzeja,  25. september - 7. november 2014 (soavtorica Anja Jerin).
Tradicionalno izdelovanje papirnatih rož: nesnovna kulturna dediščina Slovenije. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 25. september - 7. november 2014 (soavtorica Anja Jerin).
Velikonočna dediščina Slovenije: občasna razstava. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 15. marec - 17. april 2013.
Pustna dediščina Slovenije: občasna razstava. Ljubljana,  Slovenski etnografski muzej, 22. marec - 6. april 2012.
Življenje na ulici: o brezdomstvu na Slovenskem: občasna razstava. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 20. oktober 2010 - 5. januar  2011 (soavtorica Luna Jurančič Šribar).
 Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta: stalna razstava = I, we and others: images of my world: permanent exhibition. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2008 (soavtorji Janja Žagar, Andrej Dular, Marko Frelih, Daša Koprivec, Polona Sketelj, Inja Smerdel, Nadja Valentinčič Furlan).
Med naravo in kulturo: stalna razstava = Between nature and culture: permanent exhibition.. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2006 (soavtorji Igor Cvetko, Ralf Čeplak Mencin,  Andrej Dular, Marko Frelih, Lidija Franjič, Irena Keršič, Sonja Kogej Rus, Daša Koprivec,   Bojana Rogelj Škafar,  Anja Serec Hodžar, Polona Sketelj, Inja Smerdel, Marija Mojca Terčelj, Nadja Valentinčič Furlan, Janja Žagar).
Angeli in demoni v delih poljskih ljudskih umetnikov Muche in Chełmovskega. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 5. november - 7. december 1998.

Nagrade

Nena Židov, prejemnica Murkovega priznanja (2010)
Nena Židov, prejemnica Valvasorjevega priznanja (2006)