Slovenski etnografski muzej

Oddelek 
Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine
Telefon 
386 (0) 1 300 87 43

mag. Anja Jerin

Kustosinja v oddelku Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine

Magistra etnologije in kulturne antropologije, višja kustodinja

V SEM je zaposlena od leta 2008. Med letoma 2008 in 2010 je delovala na področju dokumentacije, od leta 2011 je zaposlena v okviru službe Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine.  

Področje delovanja

nesnovna kulturna dediščina, etnološka fotografija, zgodovina slovenske fotografije, digitalizacija muzejskega gradiva

Objave

JERIN, Anja (urednik), ŽIDOV, Nena (urednik)
2015     Register žive kulturne dediščine Slovenije : (2008-2015) = Register of the intangible cultural heritage of Slovenia : (2008-2015). Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.

JERIN, Anja
2015     Fran Vesel, kronist življenja z začetka 20. stoletja. V: VESEL, Fran. Fran Vesel : Fran Vesel, kronist življenja z začetka 20. stoletja : hommage Franu Veselu. Ljubljana: SEM: ZDSLU. Str. 15-31.

JERIN, Anja
2015     Katalog razstavljenih fotografij. V: VESEL, Fran. Fran Vesel : Fran Vesel, kronist življenja z začetka 20. stoletja : hommage Franu Veselu. Ljubljana: SEM: ZDSLU. Str. 32-63.  

JERIN, Anja (urednik), ZIDARIČ, Tjaša (urednik, prevajalec), ŽIDOV, Nena (urednik)
2014     Promocija nesnovne kulturne dediščine : ob deseti obletnici Unescove Konvencije = Promotion of the intangible cultural heritage : the 10th anniversary of the UNESCO Convention. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.

JERIN, Anja
2014     Dokumentarna vrednost dela Frana Vesela, fotografa z začetka 20. stoletja : magistrsko delo. Kamnik.

JERIN, Anja (urednik), PUKL, Adela (urednik), ŽIDOV, Nena (urednik)
2012     Priročnik o nesnovni kulturni dediščini (Zbirka Priročniki SEM). Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.

JERIN, Anja.
2011     Fond fotografij Frana Vesela v Slovenskem etnografskem muzeju. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 51, št. 3/4, str. 40-45.

Razstave

Ribniško suhorobarstvo: Nesnovna kulturna dediščina Slovenije: občasna razstava. Ljubljana:  Slovenski etnografski muzej, 9. marec - 8. maj 2016 (avtorica razstave, soavtorica Nena Židov).

Pust ima več obrazov : gostujoča razstava. Ljubljana: Lutkovno gledališče Ljubljana, 6. februar - 24. februar 2016 (avtorica razstave, soavtorica Adela Pukl).

Fran Vesel : kronist življenja z začetka 20. stoletja : občasna razstava.  Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 11. junij - 4. oktober 2015 (avtorica razstave).

Nesnovna kulturna dediščina Slovenije skozi fotografijo : gostujoča razstava. Škofja Loka: Mala galerija Občine Škofja Loka, 6. marec - 21. marec 2015 (avtorica razstave, soavtorica Nena Židov).

Tradicionalno izdelovanje papirnatih rož : nesnovna kulturna dediščina Slovenije : gostujoča razstava. Škofja Loka: Groharjeva galerija, Loški muzej, 5. marec - 29. marec 2015 (avtorica razstave, soavtorica Nena Židov).

Nesnovna kulturna dediščina Slovenije skozi fotografijo: občasna razstava. Ljubljana:  Kavarna Slovenskega etnografskega muzeja,  25. september - 7. november 2014 (avtorica razstave, soavtorica Nena Židov).

Tradicionalno izdelovanje papirnatih rož: nesnovna kulturna dediščina Slovenije. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 25. september - 7. november 2014 (avtorica razstave, soavtorica Nena Židov).