Slovenski etnografski muzej

Oddelek 
Zunanje sodelavke
Telefon 
386 (0) 1 300 87 53

Tina Palaić

Nacionalna koordinatorka EU projekta Taking Care

Univ. dipl. etnologinja, kulturna antropologinja in pedagoginja, kustodinja. Od leta 2020 je nacionalna koordinatorka evropskega projekta Taking Care. Ethnographic and World Cultures Museums as Spaces of Care.

V SEM je bila med letoma 2013 in 2015 zaposlena na projektu Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam in med 2016 in 2018 na projektu SWICH – Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani pripravlja doktorsko disertacijo z naslovom Etnološki vidiki zbiralnih politik in predstavljanj zunajevropskih zbirk v Sloveniji iz obdobja 1960-1990.

Področje delovanja

muzeologija, zgodovina SEM, dostopnost, migracije, sodelovanje z nosilci dediščine, zunajevropske zbirke, muzejske reprezentacije neevropskih ljudstev

Objave (izbrane)

PALAIĆ, Tina
2020 Pavla Štrukelj: Kustodinja za neevropske kulture v Slovenskem etnografskem muzeju med letoma 1955 in 1990. Glasnik SED 60 (1), 22-33.

PALAIĆ, Tina
2019 Muzej neevropskih kultur v Goričanah: prakse pridobivanja zunajevropskih zbirk, povezanih z gibanjem neuvrščenih. Etnolog 29, 185-208.

PALAIĆ, Tina in Bojana ROGELJ ŠKAFAR
2019 Shared Authority Matters: collaboration with heritage bearers with migrant background. V: Matters of Belonging - Ethnographic Museums in a Changing Europe. Wayne Modest, Nicholas Thomas, Doris Prlić in Claudia Augustat, ur. Leiden: Sidestone Press. Str. 149-162.

BALDI, Bianca, Bojana ROGELJ ŠKAFAR in Tina PALAIĆ
2018 Communication is key: Bianca Baldi at the Slovene Ethnographic Museum. V: Co-creation labs: illuminating guests, artist and new voices in European museums of world culture. Georg Noack in Inés de Castro, ur. Dresden, Sandstein, Stuttgart: Linden-Museum. Str. 130-145.

PALAIĆ, Tina in Bojana ROGELJ ŠKAFAR
2017 Slovenski Afričani: o njihovih osebnih predmetih v prepletu identitet. Etnolog 27 (78): 39-63.

PALAIĆ, Tina
2016 Etični razmisleki ob pripravi razstave Rojstvo: izkušnje Rominj v Slovenskem etnografskem muzeju. Glasnik SED 56 (3-4): 116-124.

PALAIĆ, Tina in Urša VALIČ, ur.
2015 Elaborat o dostopnosti in zagotavljanju tehničnih pogojev za vzpostavitev dostopnosti do kulturne dediščine ranljivim skupinam. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.

Razstave

Afrika in Slovenija. Preplet ljudi in predmetov. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 30. november 2017 – 2. maj 2018 (avtorica in kustosinja razstave, soavtorji Bojana Rogelj Škafar, Marko Frelih in Anja Koren Usenik).

Tradicija v modernem: skupaj za bolj kakovostno kulturno produkcijo manjšinskih etničnih skupnosti in invalidov. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo, Služba za kulturne raznolikosti in človekove pravice, 6. september 2017 – 29. september 2017 (avtorica in kustosinja razstave, soavtorica Nevenka Prešlenkova).

Podobe Emone 2015. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 27. junij 2015 – 30. september 2015 (avtorica in kustosinja razstave).

Rojstvo. Izkušnje Rominj. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 26. marec 2015 – 30. junij 2015 (avtorica in kustosinja razstave).

Šola – ključ za razvoj: šolarji Angole, Malavija in Gane. Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 24. marec 2011 – 31. marec 2012 (avtorica in kustosinja razstave, soavtorja Polona Logar in Tomaž Gorenc).

Nagrade

Nagrada ICOM Slovenija za mednarodno prepoznaven projekt SWICH – Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage, 2018.

Drugo

Članica Etične komisije pri ICOM Slovenija (2020 – )

Članica uredniškega odbora Glasnika SED (2020 – )

Članica Evropskega združenja socialnih antropologov (EASA) (2018 – )