Subscribe to RSS - Kustodiati

Slovenski etnografski muzej

Kustodiati

V oddelkih muzeja, imenovanih kustodiati, skrbniki zbirk (kustosi) raziskujejo, zbirajo, dokumentirajo in razstavljajo predmete, pisne in slikovne dokumente. Iz nabora sorodnih predmetov nastajajo zaokrožene zbirke.

Delovno področje kustodiata je bivalna kultura Slovencev na celotnem slovenskem etničnem ozemlju. V ta namen raziskuje, zbira, dokumentira in razstavlja predmete, pisne in slikovne dokumente, ki se nanašajo na stavbarstvo in notranjo opremo. Zbirka obsega več tisoč predmetov iz različnih obdobij,...
Miklavž, Ljubljana, pred drugo svetovno vojno
Nastanek Kustodiata za družbeno kulturo je pogojen z nekaterimi predhodnimi tematskimi raziskavami in z nekaterimi že obstoječimi zbirkami oziroma zbranimi predmeti. Formalni začetki kustodiata, ki ga je zasnovala kustodinja Tanja Tomažič, sodijo v zgodnja sedemdeseta leta 20. stoletja, ko je bil...
Naslovna slika Kustodiata za duhovno kulturo
Kustodiat za duhovno kulturo je bil ustanovljen leta 2001, ko sta po reorganizaciji Kustodiata za socialno kulturo nastala ločena kustodiata za duhovno in družbeno kulturo. Delovno področje kustodiata za duhovno kulturo je raziskovanje in dokumentiranje glasbenega ustvarjanja na Slovenskem (od...
Prvih pet filmov je na južnem Pohorju posnel Boris Kuhar leta 1963; tukaj ga vidimo med udeleženci borovega gostüvanja v Gerlincih leta 1974 (Foto: arhiv SEM).
V kustodiatu za etnografski film ustvarjamo, zbiramo, hranimo, preučujemo in prikazujemo terenske posnetke in etnografske filme. Ustanovljen je bil leta 2000 zaradi potrebe po avdiovizualnem dokumentiranju in predstavljanju dediščine in načina življenja. Dodatna spodbuda je bila priprava in...
Kustodiat za kulturo gospodarskih načinov, prometa in transporta - naslovna slika
Zbirke Kustodiata za gospodarstvo in prometa določajo temeljne dejavnosti kmečkega gospodarstva oziroma hišne ali družinske ekonomije in v njih zaporedje delovnih procesov. Vanje so umeščeni predmeti, ki po svoji primarni funkciji sodijo v gospodarske dejavnosti, izvajane v naravnih ekosistemih in...
V kustodiatu za ljudsko likovno umetnost in slikovne vire raziskujemo, dopolnjujemo in predstavljamo zbirke, ki so bile zasnovane v drugi polovici 19. stoletja v Kranjskem deželnem muzeju, in katerih današnja struktura je odraz zbiralne politike kustodiata od 60. let 20. stoletja naprej. Slednja...
Modeli
Kustodiat zbira predmete, pisne in slikovne dokumente, avdio in video dokumentacijo, ki prikazuje in ilustrira materialno kulturo in način življenja povezano z obrtnimi in trgovinskimi dejavnostmi zlasti kmečkega, vendar tudi mestnega prebivalstva na celotnem slovenskem etničnem ozemlju. Gradivo se...
Kustodiat je bil ustanovljen leta 1999. Delo in naloge Kustodiata obsegajo preučevanje, zbiranje, hranjenje in komuniciranje materialne in nematerialne dediščine Slovenk in Slovencev, ki živijo po svetu, izseljencev povratnikov, ki so se iz tujine vrnili v domovino in dediščine Slovencev v...
Cokle / Gorenjsko / 1. pol. 19. stol. Foto: Janja Žagar, Dokumentacija SEM
Zbirka oblačil in tekstilij SEM je tako po obsegu kot po pomenu ena ključnih tekstilnih zbirk v Sloveniji. Njena sestava in dokumentarnost omogočata raznovrsten vpogled v segmente oblačilne in tekstilne dediščine pri nas - od tehnik izdelave in krašenja do funkcionalnih in simbolnih pomenov izbire...
V t.i. neevropskih zbirkah SEM, ki so jih v muzej prinesli številni zbiralci (misionarji, popotniki, mornarji, diplomati, trgovci, študenti) pa razstavljamo predmete nilotskih ljudstev, ki jih je zbral Ignacij Knoblehar (sulice, ščit, stolčka). Zbirko Paula Schebesta pa predstavljamo s predmeti...
Yamantaka
Začetek neevropskih zbirk na slovenskem sega v leto 1836, ko je Kranjski deželni muzej Rudolfinum pridobil prvi kitajski predmet - album slik kitajskih borilnih veščin. Bogati in obsežni kitajska in indonezijska zbirka sta bili povod za ustanovitev Muzeja neevropskih kultur (dislocirane enote...