Subscribe to RSS - Dokumentacija

Slovenski etnografski muzej

Kustos dokumentalist pregleduje fotografski film
Kontakt 
Odprto 

V času epidemije je obvezna predhodna najava po telefonu ali elektronski pošti.

Odprto od ponedeljka do petka med 10.00 in 12.00 oziroma po dogovoru.

Dokumentacija

Slovenski etnografski muzej v Oddelku za dokumentacijo stalno pridobiva fotografsko in arhivsko gradivo in ga v digitalizirani obliki daje na vpogled v prostorih oddelka in na svojih spletnih straneh.

V dokumentacijo SEM lahko vstopajo uporabniki, ki imajo dokazilo o izpolnjevanju enega od PCT pogojev. PCT pogoj je obvezen za vse obiskovalce, starejše od 12 let. (6. 9. 2021)

Navodilo za obiskovalce dokumentacije SEM (pdf, 259 KB)

Oddelek zbira, ureja in preučuje fotografsko gradivo, terenske pisne in avdio zapise kustosov muzeja in drugih raziskovalcev, hrani terenske risbe, albume fotografij in papirno arhivsko gradivo ter vodi dokumentacijo o muzejskih predmetih. V zadnjem času posveča več pozornosti digitalni dokumentaciji in digitalizaciji analognih gradiv, ki jih želi predstavljati najširši javnosti.

Obiskovalce vabimo h komentarjem in dopolnitvam podatkov o objavljenih fotografijah ter še posebej k donacijam fotografskih zbirk in drugih gradiv.

V Oddelku za dokumentacijo so Fototeka, ki vključuje več kot 120.000 enot fotografskih virov, Hišni arhiv, ki vključuje gradivo, ki je dokument in/ali rokopis družinskega ali osebnega značaja, ter Posebnosti fonda, ki vključuje gradivo »Orlovih« terenskih ekip ter več zaokroženih zbirk fotografskih opusov.

Omare z arhivomMape z diapozitiviHišni arhivPredal s pozitivi