Subscribe to RSS - Matični strokovni oddelki

Oddelek kustodiatov

vodja Oddelka kustodiatov, kustosinja za bivalno kulturo
386 (0) 1 300 87 89
kustos za muzejske zbirke iz Azije, Oceanije in Avstralije
386 (0) 1 300 87 91
kustos za afriške in ameriške zbirke
386 (0) 1 300 87 85
kustosinja za duhovno kulturo
386 (0) 1 300 87 86
Kustosinja za ljudsko likovno umetnost in slikovne vire
386 (0) 1 300 87 32
Kustosinja za obrt in trgovino
386 (0) 1 300 87 92
kustosinja za kulturo gospodarskih načinov in prometa
386 (0) 1 300 87 49
kustosinja za etnografski film
386 (0) 1 300 87 82
kustosinja za oblačilno kulturo in tekstil
386 (0) 1 300 87 88
kustosinja za družbeno kulturo
386 (0) 1 300 87 60

Oddelek za dokumentacijo

vodja oddelka za dokumentacijo
386 (0) 1 300 87 33
kustos dokumentalist
386 (0) 1 300 87 39

Oddelek za konserviranje in restavriranje

vodja oddelka za konservacijo in restavriranje
386 (0) 1 300 87 09
konservatorka-restavratorka za tekstil
386 (0) 1 300 87 84
konservator-restavrator
386 (0) 1 300 87 70
konservator-restavrator
386 (0) 1 300 87 71

Knjižnica

vodja knjižnice
386 (0) 1 300 87 66
bibliotekar
386 (0) 1 300 87 65