Slovenski etnografski muzej

Razstavna hiša
Datum objave 
12. januar 2021
Kontakt 

SEM v letu 2021

Sporočilo za javnost
Slovenski etnografski muzej                        
Ljubljana, 12. januar 2021

Slovenski etnografski muzej vstopa v leto 2021 z načrtom obsežnega  in raznolikega programa lastnih in tujih razstav ter številnih drugih prireditev. Te  bodo prispevale k  poglabljanju védenj, razumevanju in promociji etnološke dediščine in muzejskih  zbirk z vidika povezovanja preteklega s seda-njim, soočanj  s sestavinami kulture dediščine in ozaveščanja o njenem pomenu za oblikovanje identitet, kulturnih krajin, za medkulturni dialog in družbeno kohezijo. Ustvarjal bo več glasen program, temelječ na poslanstvu  muzeja 'ljudi za ljudi', prilagojen imperativom časa v različnih formatih – materialnih/fizičnih in nematerialnih/virtualnih, ki bo obeleževal tudi pomembne obletnice.  

RAZSTAVE
V okviru obeleževanja naziva Slovenija – Evropska gastronomska regija 2021 bo SEM pripravil cikel manjših razstav: Slovenske penine (v sodelovanju z BIC – Biotehniški izobraževalni center; januar – februar) ; Kulinarične zgodbe SEM – Miza od prehranjevanja do mnogoterih sporočil (jesen); Razsta-va poprtnikov, lecta in malih kruhkov (jesen), in druge dogodke.

SEM za april napoveduje realizacijo razstavnega mednarodnega in medinstitucionalnega projekta La Doctora: Življenje in delo dr. Branislave Sušnik v Paragvaju, posvečenega slovenski znanstvenici, ki je življenje posvetila raziskovanju in dokumentiranju staroselskih ljudstev Paragvaja. Z razstavo SEM razkriva in obravnava dosežke slovenske raziskovalke v svetu in hkrati odpira vprašanja o manj poznanih in oddaljenih ljudstvih.

Priložnostna razstava Vtisi po 30. letih – Spomini Slovenk in Slovencev v izseljenstvu na priznanje samostojne Slovenije bo prek intervjujev obudila in dokumentirala spomine na čas osamosvajanja Slovenije med Slovenci v izseljenstvu na različnih koncih sveta (junij).

Z osrednjo razstavo (konec septembra) Ljudska umetnost med domom in svetom bo obravnavana simbolna govorica ljudske likovne umetnosti kot eno od področij izražanja narodne/ nacionalne identifikacije. Razstavljena bo zbirka predmetov  ljudske umetnosti SEM, ki bo soočena  z likovno zbirko sodobne t.i. folk art, ki so jo ustvarili državljani globalne NSK države v času. V tem okviru SEM med drugim udejanja svojo družbeno vlogo interpretatorja mnogoterih vidikov dediščine tako v nacionalnem kot tudi globalnem kontekstu. Z razmislekom o vlogi likovne govorice za potrebe izražanja in identifikacije naroda/nacije se ta razstava pridružuje obeleževanju osamosvojitve Slovenije kot tudi predsedovanju Slovenije EU v drugi polovici leta 2021.

Oktobra bo SEM pripravil priložnostno razstavo z izborom najstarejših etnografskih predmetov in dokumentov, ki jih hrani, s katero se pridružuje obeleževanju 200. obletnice ustanovitve Deželnega muzeja za Kranjsko, iz katerega so sto dve leti kasneje izločili etnografske zbirke zaradi ustanovitve samostojnega Kraljevega etnografskega muzeja (1923).

SEM bo v okviru programa nacionalnega Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine pripravil dve manjši razstavi: februarja (ob Slovenskem kulturnem prazniku) Pustni orači Okič: Z oranjem do dobre letine, ob veliki noči pa bo Škofjeloški pasijon ob njegovi 300. obletnici predstavil kot enoto nesnovne kulturne dediščine, ki je vpisana na UNESCOvem reprezentativnem seznamu nesnovne kulturne dediščine človeštva.

SEM v letu 2021 sodeluje v več mednarodnih projektih in povezavah z institucijami po Evropi in svetu. Predvidoma bo med drugim spomladi z izbranimi predmeti iz svoje afriške zbirke sodeloval na mednarodni razstavi v Avstriji, gostil bo kitajske strokovnjake - restavratorje iz Muzeja cesarskih palač v Pekingu zaradi restavriranja okrasne kitajske stene iz Skuškove zbirke SEM.

Kontakt: Nina Zdravič Polič, Maja Kostric Grubišić, Služba za komuniciranje SEM
E: etnomuz@etno-muzej.si, T: 010 3008 700